Payroll


Waarom pay roll? Omdat pay rolling in de huidige markt uitstekend werkt met flexibiliteit, gemak en risico beperking.

Ik bied u de mogelijk om als pay roll op te treden, dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot mijn verantwoordelijkheid horen. 

Op de werkvloer veranderd er niets ten aanzien van uw personeel, u blijft de 'baas' en bepaalt de kerntaken van uw personeel, hoogte van salaris en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de werknemers van belang zijn.