Elk jaar is het weer een feest bij de belastingdienst, omdat ze de aanslagen inkomstenbelasting over het afgelopen jaar mogen versturen. Dit gaat gepaard met STER-spotjes in de trant van "niet makkelijker maar wel leuker".

Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen die het leuker is gaan vinden en eigenlijk lijkt het wel of het elk jaar moeilijker wordt.

Door mij wordt jaarlijks een opfris cursus genoten. Dat moet ook wel, want ik heb alleen maar wijzigingen gezien de afgelopen jaren.

Wat kan ik voor u doen?

Het invullen is voor u een probleem en voor mij min of meer gesneden koek.

Via de contact-mail verzoekt u mij uw aangifte te maken en ik stuur u een formulier via de mail, waarop alle zaken staan welke u kunt tegenkomen bij het invullen van uw aangifte.

U vinkt alle posten af, vult alleen in wat op u van toepassing is en u stuurt mij het ingevulde formulier tezamen met de gevraagde kopieën op of gooit het bij mij in de brievenbus.

Ik verzorg uw aangifte en u ontvangt van mij een kopie van de ingezonden aangifte en alle geleverde kopieën waarom ik heb gevraagd.

Uw tegenprestatie : U betaald mij voor het invullen per formulier € 40,-

                                   Indien uw partner ook aangifte doet wordt het totaal € 60,-